การส่งต้นฉบับ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เวลา ๐๗:%M น.

การส่งต้นฉบับ

          ส่งต้นฉบับสำเนา 3 ชุด และแผ่นข้อมูลลง CD 1 แผ่น ส่งมายัง

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

บัณฑิตวิทยาลัยและการวิจัย

เลขที่ 135/8 หมู่ 3 ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง

จังหวัดปัตตานี 94160 หรือ ตู้ปณ. 142

อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000  Tel. (073) 418611-4 / Fax. (073) 418615-6

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔:%M น.